Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Goede Huisvader Webhosting neemt je privacy serieus. Je gegevens worden niet doorverkocht aan derden. Op deze pagina lees je meer over de privacyverklaring voor deze website. Heb je vragen, neem dan gerust contact op over de aangeboden informatie op deze pagina.

De informatie op deze pagina vormt samen met de cookieverklaring en algemene voorwaarden een geheel. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2021 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://goedehuisvader.com over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden) 

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Moneybird.nl
Land: Nederland
Doel: Betalingen

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.  We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd. 

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites. 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen. 

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

 

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Contactinformatie

De Goede Huisvader
Rijnegommerstraat 28
2382XB Zoeterwoude-Rijndijk
Nederland
Website: https://goedehuisvader.com
E-mail: info@goedehuisvader.com
Telefoonnummer: +31683072854

Bijlage

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door jouw winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.  

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.  

Forminator Formulieren

Welke formulieren verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om formulieren op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere formulieren te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Standaard legt Forminator het IP-adres vast voor elke formulierinzending. Andere persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres kunnen ook worden vastgelegd, afhankelijk van de formuliervelden.

Opmerking: in dit gedeelte moet je de persoonlijke gegevens die je hebt verzameld en de formulieren die persoonlijke gegevens verzamelen, vermelden, om gebruikers meer relevante informatie te geven. Je moet ook een uitleg toevoegen waarom deze gegevens nodig zijn. De uitleg moet de rechtsgrondslag voor je gegevensverzameling en het behoud van de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven, vermelden.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier verzenden, nemen we het IP-adres op voor spambeveiliging. We nemen ook het e-mailadres op en kunnen mogelijk andere persoonlijke gegevens opnemen die zijn ingevuld in de formuliervelden.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard bewaart Forminator alle formulierinzendingen voor altijd. Je kunt deze instelling wijzigen in Forminator » Instellingen » Privacyinstellingen

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, bewaren we de gegevens 30 dagen.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van de formulierinzending uit te voeren.

Derden

Als je formulieren gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
Voorgestelde tekst: We gebruiken Google reCAPTCHA voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Akismet Anti-Spam voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/. We gebruiken Mailchimp om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/. We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/. We gebruiken ActiveCampaign om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We gebruiken AWeber om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.aweber.com/privacy.htm. We gebruiken Campaign Monitor om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.  
 

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door jouw winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Forminator Formulieren

Welke formulieren verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om formulieren op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere formulieren te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Standaard legt Forminator het IP-adres vast voor elke formulierinzending. Andere persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres kunnen ook worden vastgelegd, afhankelijk van de formuliervelden.

Opmerking: in dit gedeelte moet je de persoonlijke gegevens die je hebt verzameld en de formulieren die persoonlijke gegevens verzamelen, vermelden, om gebruikers meer relevante informatie te geven. Je moet ook een uitleg toevoegen waarom deze gegevens nodig zijn. De uitleg moet de rechtsgrondslag voor je gegevensverzameling en het behoud van de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven, vermelden.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier verzenden, nemen we het IP-adres op voor spambeveiliging. We nemen ook het e-mailadres op en kunnen mogelijk andere persoonlijke gegevens opnemen die zijn ingevuld in de formuliervelden.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard bewaart Forminator alle formulierinzendingen voor altijd. Je kunt deze instelling wijzigen in Forminator » Instellingen » Privacyinstellingen

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, bewaren we de gegevens 30 dagen.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van de formulierinzending uit te voeren.

Derden

Als je formulieren gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
Voorgestelde tekst: We gebruiken Google reCAPTCHA voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Akismet Anti-Spam voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/. We gebruiken Mailchimp om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/. We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/. We gebruiken ActiveCampaign om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We gebruiken AWeber om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.aweber.com/privacy.htm. We gebruiken Campaign Monitor om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.  

Forminator Enquêtes

Welke enquêtes verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om enquêtes op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere enquêtes te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Forminator legt standaard het IP-adres vast voor elke enquête-inzending.

In dit gedeelte moet je noteren welke persoonlijke gegevens je hebt verzameld, inclusief welke enquêtes beschikbaar zijn. Je moet ook uitleggen waarom deze gegevens nodig zijn. Neem de wettelijke basis voor je gegevensverzameling op en noteer de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een enquête indienen, nemen we het IP-adres op voor spambeveiliging en om stembeperkingen in te stellen.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard slaat Forminator alle stemmen en het daarbij horende IP-adres voor altijd op. Je kunt deze instelling wijzigen in Forminator » Instellingen » Privacyinstellingen

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers stemmen op een enquête, bewaren we het IP-adres gedurende 30 dagen en anonimiseren deze.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van stemmen uit te voeren.

Derden

Als je enquêtes gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
Voorgestelde tekst: We gebruiken Akismet Anti-Spam voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/. We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.  

Forminator Quizzen

Welke quizzen verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om quizzen op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere quizzen te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Standaard verzamelt Forminator GEEN persoonlijk identificeerbare informatie voor elke quiz-inzending.

In dit gedeelte moet je noteren welke persoonlijke gegevens je hebt verzameld, inclusief welke quizzen beschikbaar zijn. Je moet ook uitleggen waarom deze gegevens nodig zijn. Neem de wettelijke basis voor je gegevensverzameling op en noteer de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een antwoord van een quiz indienen, verzamelen we GEEN persoonlijk identificeerbare informatie.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard behoudt Forminator alle quiz antwoorden voor altijd. Je kunt deze instelling wijzigen in Forminator » Instellingen » Gegevens

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een quiz beantwoorden, bewaren we de antwoorden gedurende 30 dagen en verwijderen deze vervolgens uit ons systeem.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van antwoorden uit te voeren.

Derden

Als je quizzen gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Quizzes can be configured to connect with these third parties:

 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
Voorgestelde tekst: We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.  

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, verwijzer en site URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Loco Translate

Deze plugin verzamelt geen gegevens van site bezoekers. Beheerders en controleurs kunnen wensen om te beoordelen Loco hun plugin privacy bericht

De Goede Huisvader respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): De Goede Huisvaders Webhosting
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): De Goede Huisvader, gevestigd te Rijnegommerstraat 28, 2382XBZoeterwoude-Rijndijk, kvk-nummer:

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door De Goede Huisvader. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected]

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: H. Jagerman, [email protected]