Beschikbaarheid van diensten

Op deze pagina lees je meer over de beschikbaarheid van diensten die geleverd worden door De Goede Huisvader Webhosting. 

Deze gegevens zijn ook overgenomen in de algemene voorwaarden. 

Introductie

Als klant van De Goede Huisvader Webhosting heb je op ieder moment het recht om te weten wat er beschreven wordt over de beschikbaarheid van de diensten die door de Goede Huisvader geleverd worden. Hierbij moet je het volgende in acht nemen:

De diensten die de Goede Huisvader aanbiedt zijn onder te verdelen in: 

Als het gaat om de beschikbaarheid van diensten, zoals de titel van deze pagina vermeld, heeft dit vooral betrekking op de eerste twee zaken. Als klant mag je verwachten dat je geïnformeerd wordt hoe het precies zit met deze beschikbaarheid. Dat lees je vanzelfsprekend in de algemene voorwaarden. Wil je de informatie op een snelle manier doorlezen, dan maak je gebruik van de informatie op deze pagina. Deze is afgeleid van de tekst van de algemene voorwaarden.

Uptime

Beschikbaarheid binnen de IT-sector noem je ook wel uptime. Oftewel de hoeveelheid tijd waarin een systeem of programma beschikbaar is. Wanneer een systeem of programma niet beschikbaar is, dan is er sprake van een downtime. Ieder systeem of programma heeft er wel eens mee te maken. Niet altijd is de oorzaak terug te herleiden tot het gebruik van het systeem. Het kan voorkomen dat een systeem of programma uitvalt omdat er sprake is van een verstoring waar jij helemaal niets mee te maken heeft. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om deze downtime te beperken tot een minimum.

Is er sprake van een downtime die niet veroorzaakt wordt door handelen van jouw kant, dan is het volgende belangrijk om te weten. Overigens kan het voorkomen dat je te maken hebt met een probleem veroorzaakt door eigen toedoen. Dit kan voorkomen. Het overkomt iedereen wel eens. Jammer is natuurlijk vast te moeten stellen dat het voorkomt.

Wanneer er sprake is van een downtime die niet veroorzaakt wordt door handelen van jouw kant heeft dit gevolgen voor de beschikbaarheid van de website en gerelateerde diensten. Zo kan e-mail niet beschikbaar zijn, wanneer er zich een probleem voordoet in het hostingpakket dat je hebt afgenomen. Niet altijd hoeft het te gaan om een probleem. Denk aan de installatie van updates en upgrades. Deze kunnen er ook voor zorgen dat een systeem niet beschikbaar is. Hierover vallen geen garanties af te geven. Er wordt alles aan gedaan om eventuele updates en upgrades uit te voeren op een zo gunstig mogelijk tijdstip. Dit geldt niet voor updates binnen het Content Management dat in gebruik is.

Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan is de uptime garantie 99% Deze garantie is afhankelijk van derde aanbieders. Op basis hiervan is een afweging gemaakt wat wel en wat niet geboden kan worden als het gaat om up- en downtime.

De volgende garanties kunnen worden afgegeven:

De uptime garantie heeft alleen betrekking op de beschikbaarheid van de website. De afhandeling van andere diensten, zoals e-mail, databases en andere hosting gerelateerde zaken zijn uitgesloten.

Wat zijn onvoorziene omstandigheden?

De volgende zaken worden gerekend tot onvoorziene omstandigheden:

Beveiliging

Een van de pijlers van een systeem dat zoveel mogelijk beschikbaar is vormt de beveiliging. Dat is niet alleen de zichtbare beveiliging (bijvoorbeeld het inloggen in het Content Management Systeem van je website). Dit zijn ook de beveiligingsmaatregelen die genomen zijn om ervoor te zorgen dat kwaadwillende personen geen toegang krijgen tot de systemen. Je mag erop rekenen dat dit nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Immers, het draait bij De Goede Huisvader om zorgeloze webhosting. Beveiliging is iets dat je dus mag overlaten aan De Goede Huisvader. Wel wordt van je verwacht dat je zorgvuldig om zal gaan met de verkregen informatie ten aanzien van gebruikersnamen, wachtwoorden etc.

De beschikbaarheid van diensten mag nooit in gevaar komen door toedoen van menselijk handelen. Zelfs niet jouw handelen. Misschien doe je het niet bewust, maar het kan voorkomen dat je een bepaalde beslissing neemt die gevolgen kan hebben voor de veiligheid van je website en misschien zelfs meer dan dat. Dan word je hierover geïnformeerd, waar mogelijk. Heb je er vragen over, dan kun je altijd contact opnemen met De Goede Huisvader Webhosting.

Waar mag je op rekenen?

Als eerste mag je ervan uitgaan dat je gegevens niet met derden gedeeld worden. Is het noodzakelijk dat je een gebruikersnaam en wachtwoord doorgeeft aan De Goede Huisvader Webhosting, dan worden deze gegevens ten eerste opgeslagen in een beveiligde omgeving. Ten tweede worden deze nooit met derden gedeeld.

Als het gaat om een opgeleverd systeem, bijvoorbeeld WordPress, dan mag je ervan uitgaan dat hier beveiligingssoftware aanwezig is. Ook ontvang je een wachtwoord dat altijd gecategoriseerd kan worden als een ‘sterk’ wachtwoord. Welkom123 is dat bijvoorbeeld niet!

Back-ups

Een ander onderdeel dat belangrijk is als het gaat om beveiliging, maar ook beschikbaarheid zijn back-ups. Back-ups worden doorgaans in de nachtelijke uren gemaakt. Het valt ook zo in te richten dat deze overdag gemaakt worden, bijvoorbeeld vanuit het Content Management Systeem. Voor dit laatste zijn waarschijnlijk extra opties nodig. Deze worden, waar noodzakelijk wel doorbelast. Vanzelfsprekend word je daar netjes over geïnformeerd.

De back-ups zijn er niet alleen wanneer het door een externe oorzaak is fout gegaan. Ook wanneer je zelf een fout gemaakt hebt en deze echt niet meer te herstellen valt, dan is er de mogelijkheid om terug te vallen op een back-up. In overleg kunnen we dan nagaan waar het precies mis is gegaan en wat ervoor moet zorgen dat het in de toekomst niet meer mis zal gaan.

Als het gaat om een opgeleverd systeem, bijvoorbeeld WordPress, dan mag je ervan uitgaan dat hier beveiligingssoftware aanwezig is. Ook ontvang je een wachtwoord dat altijd gecategoriseerd kan worden als een ‘sterk’ wachtwoord. Welkom123 is dat bijvoorbeeld niet!