Beschikbaarheid van diensten

Op deze pagina lees je meer over de beschikbaarheid van diensten die geleverd worden door De Goede Huisvader Webhosting. 

Deze gegevens zijn ook overgenomen in de algemene voorwaarden. 

Introductie

Als klant van De Goede Huisvader Webhosting heb je op ieder moment het recht om te weten wat er beschreven wordt over de beschikbaarheid van de diensten die door de Goede Huisvader geleverd worden. Hierbij moet je het volgende in acht nemen:

  • Er is geen sprake van de aanwezigheid van fysieke servers op het werkadres van De Goede Huisvader Webhosting / De Goede Huisvader.
  • De Goede Huisvader Webhosting / De Goede Huisvader is afhankelijk van diensten van derden om de bedrijfsactiviteiten voor een deel uit te kunnen voeren.

De diensten die De Goede Huisvader Webhosting aanbiedt zijn onder te verdelen in:

  • Het aanbieden van diensten op het gebied van domeinregistratie.
  • Het aanbieden van diensten op het gebied van serverbeheer, hosting en andere gerelateerde zaken.
  • Het aanbieden van diensten (en producten) gericht op het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van websites en gerelateerde zaken.

Als het gaat om de beschikbaarheid van diensten, zoals de titel van deze pagina vermeld, heeft dit vooral betrekking op de eerste twee zaken. Als klant mag je verwachten dat je geïnformeerd wordt hoe het precies zit met deze beschikbaarheid. Dat lees je vanzelfsprekend in de algemene voorwaarden. Wil je de informatie op een snelle manier doorlezen, dan maak je gebruik van de informatie op deze pagina. Deze is afgeleid van de tekst van de algemene voorwaarden.

Uptime

Beschikbaarheid binnen de IT-sector noem je ook wel uptime. Oftewel de hoeveelheid tijd waarin een systeem of programma beschikbaar is. Wanneer een systeem of programma niet beschikbaar is, dan is er sprake van een downtime. Ieder systeem of programma heeft er wel eens mee te maken. Niet altijd is de oorzaak terug te herleiden tot het gebruik van het systeem. Het kan voorkomen dat een systeem of programma uitvalt omdat er sprake is van een verstoring waar jij helemaal niets mee te maken heeft. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om deze downtime te beperken tot een minimum.

Is er sprake van een downtime die niet veroorzaakt wordt door handelen van jouw kant, dan is het volgende belangrijk om te weten. Overigens kan het voorkomen dat je te maken hebt met een probleem veroorzaakt door eigen toedoen. Dit kan voorkomen. Het overkomt iedereen wel eens. Jammer is natuurlijk vast te moeten stellen dat het voorkomt.

Wanneer er sprake is van een downtime die niet veroorzaakt wordt door handelen van jouw kant heeft dit gevolgen voor de beschikbaarheid van de website en gerelateerde diensten. Zo kan e-mail niet beschikbaar zijn, wanneer er zich een probleem voordoet in het hostingpakket dat je hebt afgenomen. Niet altijd hoeft het te gaan om een probleem. Denk aan de installatie van updates en upgrades. Deze kunnen er ook voor zorgen dat een systeem niet beschikbaar is. Hierover vallen geen garanties af te geven. Er wordt alles aan gedaan om eventuele updates en upgrades uit te voeren op een zo gunstig mogelijk tijdstip. Dit geldt niet voor updates binnen het Content Management dat in gebruik is.

Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan is de uptime garantie 99% Deze garantie is afhankelijk van derde aanbieders. Op basis hiervan is een afweging gemaakt wat wel en wat niet geboden kan worden als het gaat om up- en downtime.

De volgende garanties kunnen worden afgegeven:

  • Wanneer er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan is de uptime garantie 99%. Dit vertaalt zich naar ongeveer vier of vijf minuten downtime per maand, exclusief onvoorziene omstandigheden.
  • Onderhoudswerkzaamheden die zouden kunnen leiden tot een langere downtime worden zoveel mogelijk op voorhand gecommuniceerd, mits er geen sprake is van een acute situatie.
  • Er wordt restitutie gegeven voor de momenten waarop er sprake is van een downtime die een ernstige belemmering vormt. De maximale vergoeding is € 20,- per maand en wordt verrekend met de eerstvolgende factuur.

De uptime garantie heeft alleen betrekking op de beschikbaarheid van de website. De afhandeling van andere diensten, zoals e-mail, databases en andere hosting gerelateerde zaken zijn uitgesloten.