Op deze pagina lees je meer over de beschikbaarheid van diensten die geleverd worden door De Goede Huisvader Web Services. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de algemene voorwaarden.

Externe partijen

De dienstverlener maakt gebruik van externe partijen voor het aanbieden voor het aanbieden van diensten en producten. Hierdoor is de beschikbaarheid van diensten gebaseerd op de beschikbaarheid van deze externe diensten en op de beschikbaarheid op basis van wat de dienstverlener aan onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren. Belangrijk hierbij zijn de volgende overwegingen:

  • De dienstverlener heeft geen fysieke servers tot de beschikking op het werkadres.
  • De dienstverlener is afhankelijk van diensten van derden om de bedrijfsactiviteiten voor een deel uit te kunnen voeren.

De diensten zoals aangeboden worden besproken in het gedeelte Diensten. Gaat het om de beschikbaarheid, dan heeft dit voornamelijk betrekking op de beschikbaarheid van website hosting. Het begrip dat hiervoor gehanteerd wordt is uptime.

Uptime

Het begrip uptime wordt gebruikt om te duiden hoeveel en hoe vaak een systeem beschikbaar is. Is het systeem niet beschikbaar, dan is er sprake van downtime. De dienstverlener zal er alles aan doen om de downtime te vermijden. Soms is deze downtime echter niet te vermijden, wegens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Een andere oorzaak voor downtime kan eigen handelen zijn door de klant/opdrachtgever.

Er worden door de dienstverlener geen garanties afgegeven voor beschikbaarheid van de systemen, de website(s) en e-mailvoorzieningen. Niet in alle gevallen hoeft het te gaan om een probleem. Updates en upgrades kunnen er ook voor zorgen dat een bepaalde functie of een bepaald systeem niet beschikbaar is. Er wordt alles aan gedaan om de installaties, updates en upgrades op een zo gunstig mogelijk tijdstip uit te voeren – met uitzondering van WordPress updates en upgrades.

Indicaties

Globaal kunnen wel indicaties afgegeven worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volgende indicaties zijn van toepassing:

  • De downtime wanneer er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden per maand kan vertaalt worden naar een uptime van 99%, welke gelijk staat aan ongeveer vier tot vijf minuten downtime per maand, exclusief onvoorziene omstandigheden.
  • Onderhoudswerkzaamheden die zouden kunnen leiden tot een langere downtime worden zoveel mogelijk op voorhand gecommuniceerd, mits er geen sprake is van een acute situatie.
  • Er wordt een restitutie gegeven voor de momenten waarop sprake is van een downtime die een ernstige belemmering vormt. De maximale restitutie is € 20,- per maand en wordt verrekend met de eerstvolgende factuur. Een ernstige belemmering houdt in dat een systeem minimaal vijf uur niet beschikbaar is.

Websites

De informatie hierboven is alleen van toepassing op de beschikbaarheid van een website. De afhandeling van andere diensten, zoals e-mail, databases en andere hosting gerelateerde zaken zijn uitgesloten.