Workshop WordPress

  1. Home
  2. »
  3. Diensten
  4. »
  5. Educatie
  6. »
  7. Workshop WordPress

Voor wie?

De workshops over WordPress zijn er voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. De vraag naar meer informatie over WordPress is enorm groot. Hoe ga je als medewerker in het onderwijs om met deze vraag? Ben je in staat om zelf uitleg te geven over WordPress of laat je dit over aan een expert? De Goede Huisvader zorgt voor een oplossing in de vorm van een workshop. Deze workshop bestaat uit vier delen. Eventueel kan een vijfde deel toegevoegd worden. Dit is afhankelijk van de wensen van de leerlingen. 

Waarom WordPress?

Sinds de introductie van WordPress in 2003 is dit opensource systeem waarmee je makkelijk websites maakt en beheert steeds bekender geworden. De tijd dat je er alleen maar blogs mee maakte ligt inmiddels ver achter ons. 

Met WordPress maak je niet alleen volwaardige websites. Je kunt er zelfs e-commerce websites mee maken. Webshops dus. Hoewel dit deel niet tijdens de workshops uitvoerig aan bod zal komen, worden de mogelijkheden wel kort besproken. Een workshop over het maken van een e-commerce website met WordPress behoort ook tot de mogelijkeden.

De reden waarom leerlingen geïnteresseerd zijn in WordPress heeft alles te maken met de mogelijkheden die WordPress biedt en het gemak waarmee een website opgezet zou kunnen worden. In de praktijk komt het erop neer dat het toch wel wat denkwerk vereist. Het is niet een kwestie van ‘even doen.’ Dat zal blijken tijdens de workshop. Een website met WordPress ‘maak’ je dus niet ‘even.’ 

De Goede Huisvader Web Services

Waarom De Goede Huisvader Web Services?

De Goede Huisvader Web Services maakt websites en webshops die gebaseerd zijn op WordPress. Dat is een goede reden om te kiezen voor De Goede Huisvader Web Services. Op een heldere en voor de leerlingen duidelijke manier wordt kenbaar gemaakt wat het precies inhoudt om te werken aan een website.

De jarenlange ervaring van de persoon verantwoordelijk voor De Goede Huisvader Web Services, Harm Jagerman, zal bijdragen aan een positieve afronding van deze workshops.

De inhoud

De inhoud van de workshop bestaat uit een viertal delen. Naast wat theorie zal er voornamelijk ruimte zijn voor de leerlingen om zelf aan de slag te gaan. Dit moet mogelijk zijn via software die ze zelf kunnen installeren op de IT-middelen die ze tot hun beschikking hebben. 

De inhoud bestaat niet alleen uit hoe de WordPress installatie plaatsvindt. Ook belangrijke zaken als veiligheid van een website staan centraal. Het kiezen van de juiste aanvullingen (thema’s en plugins) komen aan bod. 

Hoe

De grote vraag is natuurlijk hoe de leerlingen WordPress kunnen gebruiken tijdens de workshop. Dat is mogelijk via speciale software. Vrije software waarmee een computer of laptop tot een webserver gemaakt kan worden. Deze software kan geïnstalleerd worden onder Windows (vanaf versie 7). 

De leerlingen moeten dus wel een eigen IT-middel tot hun beschikking hebben. Is het niet mogelijk dat ze een eigen IT-middel tot hun beschikking hebben waarop een installatie van deze software kan plaatsvinden, dan kunnen er afspraken gemaakt worden over een cloudoplossing. Dan gaat het om het huren van een webserver. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

De kosten

Wat de kosten voor de workshop zijn, is afhankelijk van de gebruikte IT-middelen en of hierop een installatie kan plaatsvinden van de software die gebruikt kan worden tijdens de workshop. Is het niet mogelijk om deze software te installeren, dan zal uitgeweken moeten worden naar een externe server. Deze kosten worden in rekening gebracht, evenals het inrichten van deze server. 

Kosten zonder extra server

Kosten met extra server

Boek een workshop

Heb je interesse in een workshop over WordPress? Dan boek je deze gemakkelijk via het onderstaande formulier! 

De leerlingen hebben de beschikking over een eigen IT-middel. Het is de vraag of het mogelijk is om op dit IT-middel de software van Laragon te installeren. Met Laragon is het mogelijk om en webserver en bijbehorende software aan te bieden, zoals MySQL (database). 

De leerlingen kunnen de software niet zelf installeren. Iemand anders zal dit moeten doen of er zal gekozen moeten worden voor de optie om gebruik te maken van een externe server. 

Omdat je hebt aangegeven dat de leerlingen niet de beschikking hebben over een eigen IT-middel (computer of laptop), is het goed om even te bepalen of de leerlingen wel toegang hebben tot een omgeving waar WordPress gebruikt kan worden. 

Wanneer de leerlingen niet in staat zijn om via een computer of laptop een browser kunnen starten, is het niet mogelijk om de workshops te verzorgen. De kosten voor het huren van IT-middelen zijn dermate hoog, dat het niet interessant zal zijn om de workshops aan te bieden. Het advies is dan ook om dit als eerste te regelen, dus het beschikbaar stellen van IT-middelen. 

Workshop sessies 1-4: € 90,75 inclusief 21% btw (€ 75,- exclusief btw).

Totaal: € 90,75 inclusief btw (€ 75 exclusief btw)

  • Server: € 81,05 inclusief btw (€ 66,98 exclusief btw)
  • Workshop sessies 1-4: € 90,75 inclusief 21% btw (€ 75,- exclusief btw).

Totaal: € 171,80 inclusief btw (€ 141,98 exclusief btw)

De kosten voor deze workshops worden achteraf in rekening gebracht. Hiervoor wordt een factuur opgemaakt. Geef daarom de gegevens op die nodig zijn om de factuur op te maken. 

Naam onderwijsinstelling

Afdeling

Tav: 
( / )

Op deze dienst zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn hier te vinden. 

Let op: deze algemene voorwaarden wijken af van de algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn voor het aanmaken van (gebruikers)accounts voor deze website. 

De Goede Huisvader Web Services